Gedragsregels

De presentieregistratie

Leden die de accommodatie bezoeken moeten hun KNSA pas laten scannen bij binnenkomst. Hiermee wordt de aanwezigheid geregistreerd. Niet-leden moeten na legitimatie schriftelijk hun aanwezigheid registreren door middel van een formulier. Wanneer een niet-lid door een verenigingslid wordt geintroduceerd moet achter zijn/haar naam ook de naam, adres en woonplaats van het verenigingslid worden vermeld.

De presentieregistratie is er voor verschillende doeleinden

 • Het bestuur moet kunnen zien wie aanwezig is of is geweest. Dat betekent dat ook introduces op de lijst horen te staan.
 • Alleen zij die in de presentieregistratie staan zijn gedurende het verblijf in de accommodatie verzekerd tot een bedrag vanĀ  450.000, tegen letsel veroorzaakt door of als gevolg van het gebruik van vuurwapens.
 • De afdeling Bijzondere Wetten van de politie kan de presentieregistratie opvragen ter controle van het aantal keren dat een verenigingslid/verlofhouder de vereniging heeft bezocht.
 • Op de bestelbon wordt aangetekend welk verenigingslid schietschijven heeft besteld en de eventuele hoeveelheid munitie die hij/zij heeft gekocht.

Gedragsregels

Van alle verenigingsleden wordt het volgende verwacht:

 • Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is.
 • De rommel die u maakt, ruimt u zelf op.
 • Na het schieten raapt u de hulzen, gebruikte schijven, lege munitiedoosjes e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken. Papier in de papierbak.
 • Na het gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de bar.
 • Consumpties rekent u pin af
 • In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
 • Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de veiligheidscommissaris of met een bestuurslid.
 • Autos, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en wel zo, dat het vervoersmiddel geen overlast aan anderen bezorgt.
 • Het is verboden om voor en tijdens het schiet alcohol of andere stoffen die het gedrag kunnen beinvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet heeft de veiligheidscommissaris de bevoegdheid u de toegang tot de schietbanen te ontzeggen.
 • Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.