Welkom bij de duinschutters

Openingstijden

Op dit moment gelden de volgende openingstijden:

Maandagavond vanaf 19.30 uur

Tot 21.00 uur uitsluitend schieten met klein kaliber karabijn, geweer en pistool. Pistool alleen op 25 meter banen op deze avond. Iedereen moet op deze avond ongestoord de competitie kunnen schieten.

Vanaf 21.00 kan op de 25 meter banen ook met groot kaliber worden geschoten.

Op specifieke data (zie agenda) is de 25 meter baan na 21.00 uur gereserveerd voor service pistool, klein kaliber pistool schutters kunnen dan op de 10 meter baan terecht.

Donderdagavond vanaf 19.30 uur

Op deze avond is het mogelijk alles te schieten. De korte banen zijn voor klein kaliber karabijn, geweer en pistool. De 25 meter banen worden deze avond voor groot kaliber gebruikt.

Indien de drukte met groot kaliber dit toelaat kan op deze banen ook klein kaliber pistool 25 meter geschoten worden.

Vanaf 21.00 uur kan op de 25 meter banen op de middelste drie banen met zwart kruit worden geschoten.

Op specifieke data (zie agenda) is de 25 meter baan na 21.00 uur gereserveerd voor service pistool, klein kaliber pistool schutters kunnen dan op de 10 meter baan terecht.

Zondagochtend vanaf 10.30 uur

Op de lange banen wordt militair pistool geschoten. Sluiting is 12.30 uur. (let op specifieke data in de agenda)