Welkom bij de duinschutters

Historie

De Oranjevereniging Noordwijkerhout organiseerde in Noordwijkerhout tijdens de kermis in 1969 het vogelschieten. Na het vogelschieten was de prijsuitreiking bij dhr. Oostdam in de Kerkstraat (tennishal). Het vogelschieten was zo aangeslagen dat het idee naar voren kwam om een schietvereniging op te richten. Dhr. Oostdam stelde zijn tennishal ter beschikking en er waren al 33 gegadigde die lid wilden worden.

Een voorlopig bestuur werd gevormd door:

Dhr. ter Braak,

Dhr. P. Duivenvoorden,

Dhr. Broekhof,

Dhr. P. van de Weijden.

 

In de tennishal kon geschoten worden met 4 luchtbuksen die dhr. Boekhof kon leveren. Op 2 november 1970 is het eerste officiële  bestuur gekozen. Dit bestuur bestond uit :

Voorzitter: dhr. ter Braak

Secretaris: dhr. P. Warmerdam

Penningmeester: dhr. P. van der Weijden

Bestuursleden: dhr. A. Marijnes

dhr. A.M.A. Duivenvoorde

dhr. C. Vink

dhr. H. Dijkstra

 

Deze mannen hebben gezorgd voor de statuten, het huishoudelijk reglement en al wat nodig was om de vereniging Koninklijk goedgekeurd te krijgen. Ook diende er een naam voor de vereniging te worden gekozen; het werd schietvereniging De Duinschutters.

Het eerste jaar was het luchtbuksschieten in een gedeelte van de tennishal, banen moesten telkens weer worden uitgezet en afgebroken. Het was dhr. Oostdam die met een voorstel kwam om naast de tennishal een vaste baan te bouwen. Ook zorgde hij voor het materiaal en de leden stonden voor de taak om te bouwen!! Het daarop volgende seizoen werd er geschoten met 6 wedstrijdgeweren (Anschutz kaliber .22) op 6 banen. De schietkaarten werden met een handaangedreven fietswiel van voor naar achter werden gedraaid. Voor die tijd een prachtbaan!

Wij konden van de aanwezige bar gebruik maken en ook toen was het daar al goed toeven.

In die tijd is de eerste max. geschoten (kaart met 50 punten) door dhr. A.M.A. Duivenvoorde. Deze kaart heeft lange tijd als voorbeeld aan de muur gehangen.

Helaas had dhr. Oostdam andere plannen met de tennishal en de schietruimte. Het moest een bowlingcentrum worden. De schietvereniging kreeg de keuze: erg veel huur betalen of uitzien naar een anderen locatie. Dhr. F. van der Geest, eigenaar van Hotel van de Geest in de Zeestraat, had wel interesse om de schietvereniging naar de Zeestraat te halen. Uiteindelijk werd een contract getekend tussen dhr. van der Geest en de schietvereniging. Het materiaal zou door van der Geest worden geleverd en de vereniging zou ten tweede malen de armen uit de mouwen moeten steken voor de ruwbouw en de afbouw.

Erg veel vrije tijd en zweetdruppels hebben deze schietbanen gekost. Na anderhalfjaar bouwen, had de vereniging een ruimte gebouwd die er mocht zijn. Er was gekozen voor een dichte schietbaan van rioolpijpen met een diameter van 80 cm. met een elektrisch aangedreven kaartentransport. Er kon alleen knielend geschoten worden. Boven de schietbanen was een mooie verpozingsruimte gebouwd die de Schutterszaal werd genoemd. Een aantal jaren later zijn er nog twee schietbanen bijgekomen voor vuistvuurwapens, en van het gangetje dat doorgang verleende naar de achterzijde van de geweerbanen is tevens een baan voor vuistvuurwapens gemaakt. Het geheel bestond uiteindelijk uit 7 schietbanen om knielend te schieten en 3 banen om met een vuistvuurwapens te schieten. Allemaal geschikt om met kaliber .22 te schieten. Inmiddels had de vereniging de beschikking over 7 Anschutz wedstrijdgeweren, 2 karabijnen en 2 revolvers.

In deze periode is de vereniging ook lid geworden van de KNSA zodat de leden, als zij dat wilden, deel konden nemen aan wedstrijden bij andere schietverenigingen. De resultaten waren goed zoals duidelijk mag zijn uit de trofeen in onze uitpuilende prijzenkast. De vereniging bestond inmiddels uit 85 leden, waarvan 9 bestuursleden. Er werd geschoten op maandagavond tussen augustus en mei. De afsluitende avond van het seizoen werd geschoten door de periodenkampioenen om de fel begeerde koningsschuttersbeker. De andere leden met partners konden schieten op gelukskaarten voor een taart of een fles drank. Dit waren altijd heel gezellige avonden.

In 1995 kregen wij van de gemeente Noordwijkerhout de toezegging een eigen gebouw te mogen neerzetten op een perceel tegenover het politiebureau.

Het toenmalige bestuur bestond uit:

Voorzitter: dhr. L. van Dijk

Secretaris: dhr. J. Reessink

Penningmeester: dhr. J. Bader

Bestuursleden: dhr. H en N. Hogervorst, A.M.A. Duivenvoorde, A. van der Slot, C. Verschoor

en P. van Trigt.

Dit bestuur ging aan de slag om de droom van de vereniging te verwezenlijken. Onder gemeentegarantie werd gekozen voor een gebouw dat ook toegankelijk zou zijn voor mindervaliden. Verder diende het gebouw voorzien te zijn van multifunctionele banen voor kaliber .22 en zwaar kaliber, een kantine, een keuken en toiletgroepen (waarvan 1 mindervalide-toilet). Na veel voorbereidend werk van tekeningen maken, overleg met gemeente en buren en onderhandelingen met aannemers werd op 3 november 1997 de eerste paal geslagen door erelid dhr. J. Bader. Om gezondheidsredenen was zijn taak van penningmeester inmiddels overgenomen door dhr. M. Aartman. De ruwbouw was begonnen en voor de derde keer was er een opdracht voor de leden; de afbouw van het geheel. Driemaal is scheepsrecht. Op 18 december 1998 is het gebouw officieel geopend met een feestelijke omlijsting. De eerste schoten werden gelost door burgemeester dhr. J. Andel en de voorzitter dhr. L. van Dijk.

SV De Duinschutters is tegenwoordig een vereniging voor geweer, karabijn en pistoolschutters.