Welkom bij de duinschutters

Vereniging

Hoe en wat bij de Duinschutters

De vereniging is aangesloten bij een overkoepelend orgaan, de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie kortweg  K.N.S.A.  U kunt de KNSA vergelijken met de KNSB, waarbij veel voetbalclubs zijn aangesloten. De KNSA behartigt de belangen van zowel de wedstrijd- als recreatieschutter op nationaal en internationaal niveau.

De accommodatie:

De accommodatie waarin de schietvereniging sinds 1998 is gevestigd werd gebouwd met geld dat grotendeel door de leden bijeengebracht is door middel van uitgifte van obligaties.

De accommodatie is, op de grond na, in volledig eigendom van de vereniging (lees: de leden).

Voorzieningen:

De vereniging beschikt over:

 • een overdekte 25 meter baan met 5 schietstanden voor revolver, pistool en Precisie Geweer. Deze banen zijn tevens geschikt voor zwaar kaliber ( geweer of karabijn max .30M1 ). Ook zijn de baantransporten in te stellen op 10 , 12 en 25 meter;
 • een overdekte 10/12 meter baan met 8 schietstanden voor lucht- en klein kaliber geweer, karabijn en pistool;
 • een zaal met ruim 60 zitplaatsen;
 • een bar met 20 zitplaatsen;
 • een ruime keuken;
 • een bestuurskamer voor vergaderingen, verwerking van de wedstrijdresultaten en opslagruimte;
 • toiletgroep gescheiden voor dames en heren en een mindervalidentoilet
 • een ruime, eigen, parkeervoorziening.

Disciplines:

Bij de Duinschutters worden in de volgende disciplines interne verenigingscompetities geschoten:

 • Klein Kaliber Pistool (10 meter)
 • Klein Kaliber Geweer (12 meter verschillende houdingen)
 • Klein Kaliber Karabijn (12 meter verschillende houdingen)
 • Klein Kaliber Service Pistool  (verschillende afstanden)
 • Militair Pistool (verschillende afstanden)

Deelname aan een van deze competities is voor verlofhouders verplicht (tenzij de schutter over een KNSA ranking beschikt). Andere schutters worden ook aangemoedigd om deel te nemen.

Naast deze formele competities, kunnen ook andere disciplines recreatief worden geschoten:

 • Meesterkaart Licht (25 meter)
 • Meesterkaart Zwaar (25 meter)
 • Zwaar Kaliber Karabijn (25 meter; max 30m1)
 • Zwaar Kaliber Pistool (25 meter)
 • Klein Kaliber Pistool (25 meter)
 • Klein Kaliber Geweer (25 meter)
 • Action Shooting Licht en Zwaar (verschillende afstanden)
 • Precisie Geweer Licht en Lucht .22 (25 meter verschillende houdingen)