Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

We starten deze maandagavond om 20.30. Agenda: 1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018. 3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid. 4. Financieel verslag van de...
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

Bijzondere algemene ledenvergadering

Op dinsdag 11 december vindt er een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Om 20 uur beginnen we. 1. Opening en mededelingen door de waarnemend voorzitter. 2. Benoeming van de nieuwe voorzitter van SV De Duinschutters. 3. Verlenging erfpacht 4. Presentatie van...
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

Algemene ledenvergadering 27 maart 2017

Maandag 27 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats vanaf 20.30. De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn rondgemaild en ook op de vereniging beschikbaar. Er zijn weer plaatsen in het bestuur beschikbaar. Heb je interesse, meld je dan tijdig als...
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

Algemene ledenvergadering 2016

Maandag 14 maart start om 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Dijkzicht 4, Noordwijkerhout. De agenda en notulen van de vorige vergaderingen zijn per mail toegestuurd en liggen ter inzage op de vereniging. Wij rekenen op een grote...