Van William van Veen
Nieuwsbrief Juni

N I E U W S B R I E F   2022 juni

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief waarbij wij graag het onderstaande bij u onder de aandacht willen brengen.

Zomer openstelling

De zomervakantie gaat in op 09 juli 22 en eindigt op 21 augustus 22.

Normaal gesproken sluit de vereniging tijdens de zomervakantie de deuren. Deze zomer echter niet!

Op de donderdagavond zal gedurende deze periode de mogelijkheid blijven om te schieten, tevens zal de bar geopend zijn.

Mocht je niet op vakantie gaan, dan is het altijd leuk op de donderdagavond even langs te komen om je schietprestaties op een hoger niveau te brengen en aan de bar even bij te praten.

 

De “vergeten ALV”

Op 09 mei 22 stond een ALV gepland welke echter geen invulling heeft gekregen door omstandigheden.

Een nieuwe datum is gekozen. Op maandag 24 oktober 22 vanaf 20.00 uur zal op de vereniging alsnog een ALV georganiseerd worden. Zet deze datum alvast in de agenda. Een formele uitnodiging en agenda zal nog volgen.

 

Inmiddels is duidelijk dat onze huidige secretaris, Herbert de Bruijn, zich niet her verkiesbaar zal stellen.

Tijdens de ALV zullen wij op gepaste wijze afscheid van hem nemen als secretaris.

 

Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen om na te denken of u zich geroepen voelt invulling te geven aan deze opengevallen taak binnen ons bestuur.

Met het vertrek van Corjan is nog een bestuursfunctie vacant. Indien geïnteresseerd kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw voorzitter of vicevoorzitter.

 

Baliediensten

Vanaf maart werken we met min of meer vaste koppels achter de balie. Deze nieuwe manier van werken bevalt op zich goed. Dit nieuwe systeem brengt met zich mee dat we nauwelijks tot geen beroep meer hoeven te doen op “normale” leden. De keerzijde is dat wij als bestuursleden relatief zwaar belast worden.

Bij deze een oproep om je als vrijwilliger op te geven om mee te draaien met de baliediensten. Je kunt je opgeven bij Leen@duinschutters.nl  en Boris@duinschutters.nl

 

Service pistool

Na de zomersluiting starten we weer met de competitie SP.( voorinschrijven niet nodig )

Voor uitleg zie de site bij competitie SP.

We schieten een avond om de drie weken  na 21.00 uur. Afwisselend op maandag- en donderdagavond.

Na 21.00 uur is dan de 25m baan gesloten voor andere schutters.

De exacte data wordt op de site bekend gemaakt.

 

Co Lidmaatschap SSV Katwijk

We zijn aan het bekijken om een co-lidmaatschap aan te gaan met SSV Katwijk

Elke schutter die daar interesse in heeft moet via onze vereniging worden aangemeld.

De kosten hiervan zijn € 70- per jaar voor het lidmaatschap , en € 10- per schietbeurt als je daar gaat schieten.

SSV Katwijk is open op dinsdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur .

Je kan op die avonden gebruik maken van alle banen ( waaronder 50m en 100m )

Ook kan je daar alle kalibers geweer verschieten ( mits het een KNSA discipline is )

 

Graag vernemen wij of daar interesse voor is.

Aanmelden of vragen hierover  : Leen @duinschutters.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur.

Vrijdag 29 december Oliebollentoernooi
Vrijdag 29 december Oliebollentoernooi

Uitnodiging  Oliebollentoernooi en Prijsuitreiking 2023 Vrijdag 29 December  aanvang 19.30 uur. Er zullen teams van 4 schutters worden gevormd d.m.v. loting. Iedere deelnemer schiet 2 kaarten met geweer, pistool en karabijn. Ook is er een Fun gedeelte op de 25 meter...

Verplichte deelname voor verlofhouders
Verplichte deelname voor verlofhouders

Beste leden Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, zijn verlofhouders verplicht aan een door de KNSA gereglementeerde competitie deel te nemen. Dat wil dus zeggen dat U minimaal één verenigings competitie per kalender jaar moet vol schieten. ( de competitie...

18 mei gesloten
18 mei gesloten

Beste leden van de Duinschutters schietvereniging, Ik hoop dat jullie allemaal genieten van jullie schietavonden bij onze vereniging. Graag wil ik jullie laten weten dat we op donderdag 18 mei gesloten zijn vanwege Hemelvaartsdag. Dit betekent dat we helaas geen...

20 april – Service Pistool (SP)
20 april – Service Pistool (SP)

Beste leden van Schietvereniging Duinschutters, Met veel enthousiasme nodigen wij u uit voor de Service Pistool (SP) Verenigingscompetitie, die op donderdag 20 april 2023 zal plaatsvinden bij onze vereniging. Dit evenement is een geweldige kans voor onze leden om hun...

23 april 2023 géén militair pistool schieten
23 april 2023 géén militair pistool schieten

Beste leden en bezoekers van Schietvereniging Duinschutters, Wij willen u graag op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging in onze planning voor de komende week. Helaas zal er op zondag 23 april 2023 géén militair pistool schieten plaatsvinden bij onze...

Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.