Service pistool

Competitie

Deze  discipline wordt verschoten met:

 kaliber .22

Service pistool is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staand geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders).

Datums:

26 Januari

16 Februari

16 Maart

20 April

25 Mei

22 Juni

31 Augustus

21 September

19 Oktober

23 November

14 December

Proefschoten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt  ook. Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan bevind.  

Het verloop van de wedstrijd:

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd. Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer.

Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Stage: Afstand: schoten: Welke schijf: tijd: houding:
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. staand
2 20 mtr. 3 + 3 beide schijven 10 sec. staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. staand
4 10 mtr. 3 + 3 beide schijven 6 sec. staand

Competitie 2023

Service pistool

 

Service pistool vorige jaren

oDe uitslag competitie service pistool 2022 vind je hier

De uitslag competitie service pistool 2020 vind je hier

De uitslag competitie service pistool 2019 vind je hier

De gecombineerde competitie service pistool – action shooting 2018 – 2019 is op 11 april afgesloten.

De einduitslag voor het seizoen 2018-2019 vind je hier.

De lidnummers die lichtgroen zijn gemaakt, hebben voldaan aan de competitieverplichting voor verlofhouders.

De competitie service pistool 2017-2018 is op 12 april afgesloten. De einduitslag voor het seizoen 2017 – 2018 vind je hier.

De competitie service pistool 2016-2017 is op 13 april afgesloten. De einduitslag voor het seizoen 2016 – 2017 vind je hier.

De competitie service pistool 2015-2016 is op 18 april afgesloten. De einduitslag voor het seizoen 2015 – 2016 vind je hier.

 

Service pistool

Deze  discipline wordt verschoten met:

– klein kaliber wedstrijd – kaliber .22

Service pistool is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders).

Proefschoten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt dus ook. Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan bevind.

Het verloop van de wedstrijd:

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd. Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer of kleuren led (rood/groen).

Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Stage: Afstand: schoten: Welke schijf: tijd: houding:
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. staand
2 20 mtr. 3 + 3 beide schijven 10 sec. staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. staand
4 10 mtr. 3 + 3 beide schijven 6 sec. staand

Deze geeft u een aantal commando’s waarvan eerst hieronder de betekenis wordt verduidelijkt:

“LADEN” Veiligheidsvlag verwijderden en gevuld magazijn in wapen invoeren en doorladen en richtoefeningen (1 minuut).
“SCHUTTER GEREED” Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder met
“VAARDIGE HOUDING” U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn. Na 5 sec. wordt het startsignaal gegeven. Wanneer de schutter gereed is met de oefening klinkt het commando:
“ONTLADEN” en “LEEG TONEN” Wanneer akkoord volgt het navolgende commando:/td>
“VOLGEND SCHIETPUNT” De schutter mag dan oplopen waarna het commando:
“LADEN” wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en laadt het wapen door.
Deze commando’s  vanaf  “SCHUTTER  GEREED” voor alle 4 de stages herhalen en eindigen met:
“ONTLADEN” en “TONEN” Magazijn verwijderen en het wapen 2x doorladen. Veiligheidsvlag plaatsen en door baancommandant laten controleren.
“U KUNT DE BAAN VERLATEN” Spreekt voor zich

Stagebeschrijving:

ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet u uw zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn. Er worden geen schijven geplakt; u kunt uw score dus niet gaan bekijken. Dit geldt voor elke stage.

ad2. Hier hebt u 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen. Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. U loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat u de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijgt u de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijgt u drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.

ad4. Nu loopt u naar de 10 mtr. lijn waar u zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen. Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.

 

Oog en Gehoorbescherming VERPLICHT

Het verplaatsen naar de volgende schietafstand gebeurd ALTIJD met geplaatste VEILIGHEIDSVLAG

Ook wanneer het wapen in een holster wordt vervoerd naar de verschillende afstanden dient de slede of trommel OPEN te staan met een VEILIGHEIDSVLAG

 

Kosten € 6,00 per serie  ( met eigen wapen en munitie € 2,00 )

LET OP: dit betreft een interne verenigingscompetitie. Deze staat NIET open voor niet-leden. Schutters die in een verenigingsjaar deze competitie volschieten  hebben voldaan aan de verplichting voor verlofhouders om deel te nemen aan één van de verenigingscompetities.

Andere competitie’s

Competitie Klein Kaliber

Klein Kaliber geweer, karabijn of pistool uitslagen.

Competitie Precisie Geweer 25m

Precesisie geweer op de 25 meter. Kiliber .22 met scoop.

Medaillestanden

Medaillestanden van klein kaliber pistool, geweer, karabijn.

Competitie Militair Pistool

Competitie Militair Pistool

Competitie Service Pistool

Service Pistool competitie resultaten

Landelijke Postcompetitie Pistool

Landelijke Postcompetitie Pistool

Afdelingscompetitie Pistool Zuid-Holland

Afdelingscompetitie Pistool Zuid-Holland