Van William van Veen
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018.
3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid.
4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend.
6. Decharge aan de leden van het bestuur.

Pauze.

7. Verkiezing bestuursleden. Op 11 december 2018 is Bart gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Daarmee kwam het aantal bestuursleden op 10, hetgeen statutair niet is toegestaan. In verband met drukke werkzaamheden en ook om Hans in de gelegenheid te stellen deel uit te blijven maken van het bestuur, heeft Luc besloten zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Hans wordt vice-voorzitter Reglementair aftredend zijn Aad, Marcel en Herbert. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. De kandidatuur dient ter vergadering door het bestuur of tenminste 5 (vijf) leden te worden ondersteund.
8. Vaststellen van inschrijfgelden en contributies.
9. Huldiging jubilarissen.
10. W.V.T.T.K
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

LET OP: op deze avond zijn de schietbanen gesloten, er kan niet geschoten worden.

Algemene Leden Vergadering
Algemene Leden Vergadering

Beste leden, De ALV is dit jaar op maandagavond 25 maart. Vandaar dat u bij deze wordt uitgenodigd op maandagavond 25 maart 2024 naar onze vereniging te komen. De deuren zullen om 19.30 uur geopend worden. De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur. Per mail/ brief...

Aanpassing vereniging competitie
Aanpassing vereniging competitie

Beste schutters Wegens de geringe animo van het staand schieten en de deelnamen aan de veteranen klasse zullen deze disciplines vervallen. De disciplines van 2024 zijn : KKK knielend , KKG knielend  , KKP staand  ,  Service Pistool  ,  Militair Pistool  ,  Precisi...

Verplichte deelname voor verlofhouders
Verplichte deelname voor verlofhouders

Beste leden Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, zijn verlofhouders verplicht aan een door de KNSA gereglementeerde competitie deel te nemen. Dat wil dus zeggen dat U minimaal één verenigings competitie per kalender jaar moet vol schieten. ( de competitie...

20 april – Service Pistool (SP)
20 april – Service Pistool (SP)

Beste leden van Schietvereniging Duinschutters, Met veel enthousiasme nodigen wij u uit voor de Service Pistool (SP) Verenigingscompetitie, die op donderdag 20 april 2023 zal plaatsvinden bij onze vereniging. Dit evenement is een geweldige kans voor onze leden om hun...

23 april 2023 géén militair pistool schieten
23 april 2023 géén militair pistool schieten

Beste leden en bezoekers van Schietvereniging Duinschutters, Wij willen u graag op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging in onze planning voor de komende week. Helaas zal er op zondag 23 april 2023 géén militair pistool schieten plaatsvinden bij onze...

27 april en 4 mei gesloten
27 april en 4 mei gesloten

Beste leden en bezoekers van Schietvereniging Duinschutters, Wij willen u graag informeren dat onze vereniging gesloten zal zijn op enkele specifieke data in de komende weken. Houd alstublieft rekening met de volgende sluitingsdata: Woensdag 27 april 2023 (Koningsdag)...

Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.