Van William van Veen
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018.
3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid.
4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend.
6. Decharge aan de leden van het bestuur.

Pauze.

7. Verkiezing bestuursleden. Op 11 december 2018 is Bart gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Daarmee kwam het aantal bestuursleden op 10, hetgeen statutair niet is toegestaan. In verband met drukke werkzaamheden en ook om Hans in de gelegenheid te stellen deel uit te blijven maken van het bestuur, heeft Luc besloten zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Hans wordt vice-voorzitter Reglementair aftredend zijn Aad, Marcel en Herbert. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. De kandidatuur dient ter vergadering door het bestuur of tenminste 5 (vijf) leden te worden ondersteund.
8. Vaststellen van inschrijfgelden en contributies.
9. Huldiging jubilarissen.
10. W.V.T.T.K
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

LET OP: op deze avond zijn de schietbanen gesloten, er kan niet geschoten worden.

Vrijdag 29 december Oliebollentoernooi
Vrijdag 29 december Oliebollentoernooi

Uitnodiging  Oliebollentoernooi en Prijsuitreiking 2023 Vrijdag 29 December  aanvang 19.30 uur. Er zullen teams van 4 schutters worden gevormd d.m.v. loting. Iedere deelnemer schiet 2 kaarten met geweer, pistool en karabijn. Ook is er een Fun gedeelte op de 25 meter...

Verplichte deelname voor verlofhouders
Verplichte deelname voor verlofhouders

Beste leden Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, zijn verlofhouders verplicht aan een door de KNSA gereglementeerde competitie deel te nemen. Dat wil dus zeggen dat U minimaal één verenigings competitie per kalender jaar moet vol schieten. ( de competitie...

18 mei gesloten
18 mei gesloten

Beste leden van de Duinschutters schietvereniging, Ik hoop dat jullie allemaal genieten van jullie schietavonden bij onze vereniging. Graag wil ik jullie laten weten dat we op donderdag 18 mei gesloten zijn vanwege Hemelvaartsdag. Dit betekent dat we helaas geen...

20 april – Service Pistool (SP)
20 april – Service Pistool (SP)

Beste leden van Schietvereniging Duinschutters, Met veel enthousiasme nodigen wij u uit voor de Service Pistool (SP) Verenigingscompetitie, die op donderdag 20 april 2023 zal plaatsvinden bij onze vereniging. Dit evenement is een geweldige kans voor onze leden om hun...

23 april 2023 géén militair pistool schieten
23 april 2023 géén militair pistool schieten

Beste leden en bezoekers van Schietvereniging Duinschutters, Wij willen u graag op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging in onze planning voor de komende week. Helaas zal er op zondag 23 april 2023 géén militair pistool schieten plaatsvinden bij onze...

Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.