Algemene ledenvergadering 2016

Algemene ledenvergadering 2016

Maandag 14 maart start om 20:30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Dijkzicht 4, Noordwijkerhout. De agenda en notulen van de vorige vergaderingen zijn per mail toegestuurd en liggen ter inzage op de vereniging. Wij rekenen op een grote...
Algemene ledenvergadering 2016

Wijziging bestuursreglementen

Nadat in december de algemene ledenvergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de Duinschutters, heeft het bestuur ook de andere bestaande reglementen bekeken en waar nodig aangepast. In het volgende bestand zijn alle actuele reglementen zoals die...