Leges wapenverloven verhoogd

Leges wapenverloven verhoogd

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg...
Leges wapenverloven verhoogd

Nieuwsbrief

De nieuwe nieuwsbrief van maart 2015 is weer uit. Met daarin onder meer aandacht voor de open dag op 18 april, het opruimen van hulzen na afloop van het schieten, de proefavonden service pistol, de organisatie van een feestavond in verband met het 45-jarig jubileum...