Voor los kruit is voortaan erkenning vereist

Voor los kruit is voortaan erkenning vereist

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor...
Voor los kruit is voortaan erkenning vereist

Uitslag tweede proefavond Service Pistol

Afgelopen maandag vond de tweede proefavond Service Pistol plaats. Ditmaal met twaalf deelnemers en wederom veel enthousiasme werden op de 25 meterbaan de series verschoten. Beste schutter van de avond was met zwaar kaliber Marcel (score 223), gevolgd door Dave (score...
Voor los kruit is voortaan erkenning vereist

Service pistol

Na de proefavond Service Pistol die met veel enthousiasme is ontvangen, hebben we besloten om nog eens vier avonden te organiseren waarop Service Pistol kan worden geschoten. Dat doen we op een aantal maandagavonden, van 21.00 tot 22.30 uur. Reden dat we deze avond...